Styevák Csaba Vízkútfúró Vállalkozó honlapja www.vizkutfuras.atw.hu
Telefon: 06 20/252-9860

Kútfúrást vállalok vízöblítéses módszerrel. (kissebb mélységben szárazon)
Felszerelés kis helyen elfér.
Hívjon bizalommal mindenkit visszahívok.
VÍZKÚTFÚRÁS digitális vezérlésû vizsgáztatott kútfúrógéppel.

Vízkutak kivitelezését vállalom az MSZ 22116 Fúrt vízkutak és Vízkutató fúrások
magyar szabványa szerint. A vizkutak lemélyítése jobboblítéses
technológiával mûködõ forgatógépek segítségével történik, amelyekre egymásba
kapcsolt fúrószárcsövek alkalmazásával teszik lehetõvé a gyûrûstér lemélyítését.
A vízkút mélyítése során az elsõ vízzáró réteg elhagyását követõen a kút
kivitelezésekor, a felsõ víztároló réteg (talajvíz) kizárása palástcementézét
kútbéléscsõvel és saruzárással történik az alsó víztároló réteg elszennyezésének
és a kútból kitermelt víz szennyezettségének elkerülése érdekében. A vízkitermelésbe
bevont szurõzésre érdemes víztárolórétegek alábõvítése, a nagyobb vízhozam érdekében.

Szolgáltatás:

Vízkutak kivitelezése akár 300m-ig a már meglévõ mûszaki terv és létesítési engedély alapján
Öntözõ kutak kivitelezése házi és mezõgazdasági célokra
Vizkutak javítása, karbantartása, eltömedékelése
Cölöp alap fúrás alapozási munkálatokhoz
Geotermikus furatok készítése és szondák beépítése a mûszaki terv alapján
Talajvízszint süllyesztõ kutak
Megfigyelõ kutak
Vákum kutak


Nyilvántartási szám: 2060451
Adószám: 44564724 1 24
Statisztikai számjel: 44564724477823104
Vállalkozói tevékenység kezdete: 1993.09.09
Székhely: Kondoros József A. 23/1
Tevékenységi kör: 422105 Kútfúrás

Az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009 Korm.
rendelet 35. § (4) bekezdése alapján a kivitelezõ vállalkozó
részére kiadott nyilvántartási szám:

13A56303